isport.net.pl

isport.net.pl – zdrowie, uroda, sport

Diagnoza neuropsychologiczna
Zdrowie

Diagnoza neuropsychologiczna przy zaburzeniach pamięci.

Pamięć pozwala na zachowanie informacji przez nas odbieranych, a następnie na ich odtwarzanie. Odpowiada ona za myślenie, uczenie się, komunikację i identyfikację własnej tożsamości, dlatego sprawna pamięć jest podstawą zdrowia psychicznego. Problemy z zapamiętywaniem nowych rzeczy lub odtwarzaniem tego, co było w przyszłości utrudniają normalne funkcjonowanie, dlatego istotne jest by poznać przyczyny zaników pamięci i im przeciwdziałać.

Przyczyny zaburzeń pamięci

Głównymi przyczynami problemów z pamięcią są choroby zwyrodnieniowe mózgu (choroba Alzheimera czy Parkinsona), urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu i inne choroby mózgu, które wywołują różne rodzaje problemów z pamięcią. Nieprawidłowości w zakresie struktur mózgu odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje pamięci, będą odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń zapamiętywania, odtwarzania i mogą również powodować stany otępienia.

Diagnoza neuropsychologiczna

Choroby ośrodkowego układu nerwowego, które są przyczyną kłopotów z pamięcią, powodują również inne zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu. Zwłaszcza w początkowym okresie choroby, zaburzenia pamięci nie są specyficzne i łatwe do zdiagnozowania. Konieczna jest wtedy konsultacja neuropsychologiczna, podczas której będzie możliwa ocena pamięci. W trakcie badania możliwe jest również przyjrzenie się innym funkcjom poznawczym, takim jak myślenie, uwaga, funkcje językowe czy percepcja.

Poprzez zastosowanie specjalistycznych metod pracy m.in. testów diagnozujących, neuropsycholog może ocenić procesy poznawcze pacjenta, na ile zostały one osłabione. Określenie stopnia zaburzeń pamięci będzie podstawą do wdrożenia leczenia mającego opóźnić te procesy i jednocześnie do podjęcia działań ku polepszeniu funkcji poznawczych mózgu. Terapia zaburzeń pamięci zakłada systematyczny trening pamięci i procesów poznawczych, dla samodzielnego funkcjonowania pacjenta na co dzień. Celem terapii jest usprawnienie deficytów pamięci, wynikających z uszkodzeń mózgu, jak również przygotowanie pacjenta do radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z dysfunkcją pamięci.

Harmonia LUX MED oferuje konsultacje z neuropsychologiem pacjentom zmagającym się z kłopotami z pamięcią, które zaważyły trudności w zapamiętywaniu faktów, zdarzeń lub odtwarzaniu sytuacji minionych. Opieka neuropsychologa jest wskazana również jeśli doświadczyliśmy urazów czasowo-mózgowych, udarów mózgu lub zauważamy u siebie zaburzenia mowy. Diagnoza neuropsychologiczna nie ogranicza się jedynie do problemów z pamięcią, gdyż ze specjalistą można również konsultować inne choroby takie jak autyzm, zespół Aspergera czy trudności z nauką w szkole.

Materiał partnera